https://violiner.no/Skins/Menu/link.html

Historikk

Arne Viken var 3. generasjons spillemann, med røtter i Jølster på Vestlandet. Hans far, Anders Viken, er velkjent i folkemusikk-kretser for sine mange fine slåttekomposisjoner, hvorav "Jølstrabrura" vel er den mest kjente. Våren 1998 ble Anders Vikens minne hedret i Jølster, med bl.a. avduking av bauta, og medvirkning fra flere av de sterkeste folkemusikerne i landet, som Sven Nyhus, Annbjørg Lien, Leif Rygg, Sigmund Eikaas, Arne Sølvberg - og selvsagt Arne Viken. Som sin kjente sambygding Nicolai Astrup, hentet Anders Viken mye av sin inspirasjon fra folkelivet og særlig den fortryllende naturen rundt Jølstravatnet.


"Utsyn frå Vikastøylen"
inspirasjon til Anders Viken-slåtten med samme navn.
(Bildet er tatt av Jonas Viken (7), kommende 5. generasjons spellmann under utflukt på oldefars gamle trakter).

Musikkhusets forlag utga samtidig med 100-årsjubileet et prektig jubileumshefte med ikke tidligere utgitte slåtter av Anders Viken. - Dette kan selvsagt kjøpes hos Viken Violiner. (Pris: Kr. 250,-). Forøvrig har både Anders Viken og Arne Viken blitt tildelt Kongens Fortjenestemedalje for sin innsats for norsk musikkliv.

Det som kanskje spesielt særpreger Viken Violiner, er koblingen mellom folkemusikk på både fiolin og hardingfele, og klassisk musikk. Arne Viken hadde opprinnelig sin bakgrunn fra folkemusikken, med sin far Anders som viktigste inspirasjonskilde. Men begge var også opptatt av klassisk musikk, og ivret etter å nyttiggjøre seg klassisk teknikk i folkemusikken, også på hardingfela. Derfor er også mye av Anders Vikens musikk skrevet for posisjonsspill, altså teknikk som krever litt mer enn det mange folkemusikkutøvere vanligvis behersker. 
Anders Viken fikk i sin tid spesiallaget ei hardingfele med mål etter Stradivarius-idealer, med ekstra lang hals, for å kunne nyttiggjøre seg klassisk teknikk og posisjonsspill bedre. Instrumentet ble da også kalt "Idealfela".

Arne Viken forteller: 
"Sigbjørn B. Osa og hardingfelebygger John G. Helland slo en gang stort opp i VG om en nyskapning på hardingfele-området. Nyheten besto først og fremst i fiolin-mensur (lang hals) på hardingfela. - Så kom det et innlegg i avisa fra en person som tydeligvis kjente til far (Anders Viken) og "Idealfela", og vedkommende fortalte om denne nyskapningen - som allerede var kommet til verden i Jølster. - Dette falt nok Sigbjørn og John G. tungt for brystet. (Anders involverte seg ikke i diskusjonen som fulgte.) 

- Sigbjørn hadde tidligere fått ca. 200 håndskrevne melodier sendt fra Anders. Nå returnerte han hele notesamlingen til Anders, uten kommentar.
Etter ca. 3 uker angret Sigbjørn seg, og skrev til far: "Kjære Anders! Send notene tilbake!!"

(Det bør vel for ordens skyld legges til at Anders´ sønn Arne Viken og Sigbjørn B. Osa var gode kamerater, og hadde mangt et lystig musikalsk møte bak seg!) 

Viken-Weekend
Gjennom en årrekke har Arne Viken stilt opp som instruktør på weekend-kurs i Jølster, med kurs i teknikk og framføring av de spesielle Anders Viken-slåttene, slik han lærte det av sin far. Mange kjente utøvere har en del av sin lærdom derfra, f.eks. Annbjørg Lien.

"Reisen til Cremona"
NRK har ved flere anledninger sendt kortfilmen "Reisen til Cremona", produsert av Ivar Hartviksen. Dette er en sjarmerende film som omhandler Arne Vikens utrettelige søken etter "den gode tonen", og drømmen om å komme til Cremona i Italia, Stradivarius´og Guarnerius´ hjemby, og fiolinens vugge. 


- Filmens plakatbilde hvor "Fanitullen" trakteres på hardingfela, med Arne Viken og Fanden i godt selskap  (Fanden til venstre).

Arne Viken døde i oktober 2012, men hans minne lever videre!

Levert av  
mangadex